Hyresvillkor för Hyrbilen Gävle

Här nedan ser ni de allmänna villkoren för biluthyrning från Hyrbilen Gävle. Ni kan kontakta oss om biluthyrning från vår kontaktsida om ni har några frågor kring detta. Vi rekommenderar er att noga läsa Hyrbilen i Gävle Allmänna Villkor och de aktuella hyresvillkoren INNAN ni hyr bil av oss.

1. Fordonets användning

Fordonet hämtas och lämnas på uthyrningsstället. Fordonet får endast användas för normalt bruk inom Sverige av hyrestagaren. En kopia på hyresavtalet skall kunna uppvisas vid uppmaning av polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens intresse. Hyrestagaren är medveten om att dennes rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om någon försöker föra fordonet ut ur Sverige. Polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyraren har rätten att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige. Hyrestagaren har inte rätt att överlåta hyreskontraktet eller hyra ut fordonet till annan person. Hyrestagaren är ansvarig för att den som kör fordonet har giltig behörighet att framföra fordonet. Fordonet får ej användas för övningskörning, tävling, bogsering eller starthjälp. Fordonet får heller inte användas för transport av person eller gods mot ersättning. Hyrestagaren ansvarar för att han/hon har tillräcklig kunskap om fordonet för att kunna framföra och sköta det på ett bra sätt. Fordonet hämtas och återlämnas fulltankad, Drivmedel ingår ej! Om fordonet återlämnas utan att ha fulltankats tar vi ut en avgift på 250:- utöver pumppriset.

2. Kundkontroll

Vid bokning eller utlämnande av fordon görs alltid en rutinkontroll samt en kreditupplysning mot aktuella offentliga register. Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning av fordon om det finns några betalningsanmärkningar eller annan anmärkning hos hyrestagaren. Godkänt körkort skall uppvisas vid utlämnandet av fordonet, kopia kommer att tas av körkortet. Upplever uthyraren att något annat känns misstänksamt så kan uthyraren neka kunden att hyra fordonet.

3. Betalning

Den beräknade hyran skall betalas i förskott om inte annat står på kontraktet. Om hyrestagaren vill hyra fordonet fler dygn än hyreskontraktet gäller måste hyrestagaren utan dröjsmål underrätta uthyraren om detta. Villkoren för hyreskontraktet gäller under hela hyresperioden, även om den muntligt förlängs. Vid fakturering har uthyraren rätt att debitera en faktureringsavgift. Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift, ränta och eventuellt andra inkassokostnader. Ansökningskostnad till kronofogdemyndigheten samt administrativa kostnader kan även tas ut vid utebliven betalning i särskilda fall. De eventuella ändringar som sker justeras vid återlämnandet. Detta gäller ej vid försäkringsärenden.

4. Trafikförseelser

Hyrestagaren ansvarar själv för alla eventuella böter, kontrollavgifter eller andra tilläggsavgifter som uppstår under hyrestiden. Om t.ex. parkeringsböter skulle vara obetalda och det kommer en påminnelse till uthyraren i efterhand tas även en expeditionsavgift ut på 400 SEK per förseelse.

5. Fordonets skötsel

Hyrestagaren skall vårda fordonet och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några förändringar av detsamma. Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande fordonets skötsel. Kylarvätskenivå, olja samt ringtryck ska efterföljas enligt instruktionsboken som finns i fordonet. Alla kostnader hänförliga till handhavandefel äger uthyraren rätten att debitera hyrestagaren för. Uthyraren har under hyrestiden rätten att besiktiga fordonet om uthyrare misstänker att äganderätten sätts i fara eller att värdeminskning föreligger. Fordonet får ej framföras i terräng, på oplogad väg och får ej överlastas. Djur får endast befinna sig i fordonet om överenskommet, det tillkommer då ett djurtillägg på minst 300:-. Rökförbud gäller i all

uthyrarens fordon. Hyrestagaren skall parkera på plats som är säker mot skadegörelse. Hyrestagaren friskrives ej från ansvar för eventuella reparationskostnader som uppstått genom t.ex. vårdslöshet, slarvigt lastat fordon, fläckiga säten, trasiga inredningsdetaljer, feltankning eller liknande. Om fordonet är vanvårdat vid återlämnandet eller nedsmutsat utöver normal användning så har vi rätt att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet.

6. Åtgärder vid fel, stöld eller andra brister

Hyrestagaren skall omgående meddela uthyraren om skada eller andra brister på fordonet under uthyrningstiden. Detta gäller även vid stöld. Uthyraren skall då meddela hyrestagaren om vilka åtgärder som skall vidtagas.

7. Ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren ansvarar för att fordonet är i lagenligt och funktionsdugligt skick. Uppkommer det fel eller driftstopp på grund av fordonets kondition eller driftstopp så är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran eller om det är av väsentlig betydelse för hyrestagaren så har denne rätt att häva avtalet. Avtalet får dock ej hävas om uthyraren utan oskäligt dröjsmål efter rapporteringen om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av liknande typ som det förhyrda. Vid punktering, eller annat fel som inte uthyraren kan påverka så står hyrestagaren för alla eventuella extrakostnader som t.ex. bärgning, däckjour och nytt däck.

8. Avbokning

Om hyrestagaren behöver avboka hyrbilen skall detta ske senast 24 timmar innan bokad hyresperiod, detta gäller även om hyrestagaren vill minska hyresperiodens längd. Om avbokningen inte sker inom den nämnda tidsramen så debiteras hyrestagaren kostnaden för ett dygn för det bokade fordonet.
9. Skadekostnadsreducering (SKR) – Om bilen skulle skadas under resan, eller om den skulle bli stulen, kan det bli riktigt dyrt. Med en SKR kan du minska kostnaden för självrisken. I tabellen nedanför kan du se hur mycket självrisken kostar för respektive skada med och utan SKR

Skadekostnad utan SKR*

Skadekostnad med SKR*

Vagnskada personbil

Vagnskada lastbil

Vagnskada minibuss

Höjdledsskada

Trafiksjälvrisk

Stöld

SEK 15.000:-

SEK 17.500:-

SEK 17.500:-

SEK 17.500:-

SEK 7.500:-

SEK 3.750:-

(SEK 5.000:-)

(SEK 7.500:-)

(SEK 7.500:-)

(SEK 7.500:-)

(SEK 5.000:-)

(SEK 3.000:-)

Stöld med nyckel

Bilens fulla värde eller enligt UH´s gällande försäkringsvillkor

Brandskada

Glasskada

Bärgning och räddning

SEK 3.000:-

SEK 4.000:-

SEK 3.000:-

(SEK 3.000:-)

(SEK 3.000:-)

(SEK 3.000:-)

GDPR - Privacy Policy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://hyrbilengavle.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vilka uppgifter har vi sparade om dig?


Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information

Sekretessinställningar

Namn Beskrivning Aktivera?
Kaka Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen.
Facebook-pixel Tredjepartstjänst för hantering av annonsaktiviteter relaterade till Facebook
Google Analytik Användarstatistik för att förbättra användarupplevelsen på hemsidan.