Undrar ni någonting - vi svarar

Här nedan ser ni svar på några av de vanligaste frågorna när det gäller biluthyrning från Hyrbilen Gävle. Hoppas ni kan hitta svaret på just er fråga här, hör av er till oss annars. Ni kan kontakta oss om biluthyrning från vår kontaktsida. Observera att svaren på denna sida enbart är vägledande och kan ändras  och inte gälla just er biluthyrning. Vi rekommenderar er att noga läsa våra allmänna villkor och de aktuella hyresvillkoren INNAN ni hyr bil av oss. Hyrbilens hyresvillkor och allmänna villkor hittar ni här.

Vi gör som alla större biluthyrningsföretag, vi tar en kreditupplysning på hyrestagaren.
Man får tyvärr inte hyra bil hos oss om man har betalningsanmärkningar hos ett kreditupplysningsföretag eller skuldsaldo hos kronofogden. Detta är på grund av att det är ett utbrett problem hos biluthyrare som får dras med stora kostnader för skador, bilar som ej lämnas tillbaka i tid, parkeringsböter osv. Vår kreditupplysning påverkar ej eventuella låneansökningar osv.

Vi gör även en sökning i Biluthyrarna Sveriges register. I det registret finns personer registrerade som misskött sina åtaganden vid en tidigare bilhyra. Finns du med i detta register så kommer vi neka dig att hyra.

Vi har flera olika bilmärken och modeller i olika storlekar. Personbilar, minibussar, skåpbilar, lätta lastbilar & badtunna på släp.

Nej, hyrbilen hämtas fulltankad och ska även återlämnas fulltankad. Är bilen ej fulltankad så tas en serviceavgift ut på 250:- plus bränslet. Ska det faktureras tillkommer även en faktureringsavgift på 50:-

Bilarna lämnas ut tvättade & städade. (I vissa fall inte, då meddelas kund om det). Vi tvättar då hyrbilen samt städar den invändigt. Om fordonet är onormalt nedsmutsad inuti så ska detta åtgärdas innan återlämning. Vi har rätt att debitera hyrestagaren vid onormal nedsmutsning för arbetad tid och eventuella utlägg.

Rökning är strikt förbjudet i alla våra fordon!

Hittas aska i bilen eller om det är röklukt i bilen vid återlämning kommer bilen behöva saneras och detta debiteras till hyrestagaren. Hyrestagaren riskerar även att bli spärrad i Biluthyrarna Sveriges register som gäller hos biluthyrare över hela Sverige.

Alla personer som ska köra hyrbilen måste vara noterade på hyresavtalet. Det är hyrestagaren som ansvarar för hyrbilen under hela hyresperioden och att eventuella andra förare innehar giltigt körkort.

I dessa fall är det väldigt viktigt att kontakta hyrbilsstationen innan din hyra gått ut. Bilen som du har kan nämligen vara bokad av en annan kund. Om stationen ger klartecken till att hyran går att förlänga så debiteras du den extra tiden vid återlämning alternativt via en betalningslänk som skickas ut till din telefon.

Tänk på att det är straffbart enligt lag att nyttja en hyrbil om ditt hyresavtal gått ut utan att ha fått godkänt av hyrbilsstationen att förlängning.

Vi kan till försäkringsbolag erbjuda envägshyra. Ibland kan vi även göra det för privata hyror samt företag. En envägshyra brukar bli ganska kostsam, hör av dig med just din förfrågan.
Välj datum och tid för upphämtning och återlämning i vårt sökformulär. Ni får då upp alla bilar som är tillgängliga för den tiden samt från-priser. Välj bil och fyll i formuläret på sista sidan.
Priset för just den bilmodellen & längden på hyran valt ser ni efter att ni gjort en sökning på datum och tid. Har ni ett företagsavtal eller liknande så justeras priserna med er unika rabattkod eller vid hämtning av bilen.
 • Du får inte låna ut fordonet annat än till familjemedlem. Om någon annan skall låna fordonet måste du först fråga biluthyraren som måste skriva in föraren i avtalet. Men kom ihåg att det alltid är du som har ansvaret för fordonet och för att föraren har tillstånd att köra.
 • Du får inte medhava pälsdjur utan skriftligt tillstånd från uthyraren. En avgift tas ut för sanering som kan vara olika beroende på saneringsgrad.
 • Du får inte köra ut fordonet utanför Sveriges gränser utan skriftligt tillstånd från uthyraren. Utlandstillägg tillkommer.
 • Du får inte använda fordonet för övningskörning utan skriftligt tillstånd från uthyraren.
 • Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med i motortävling.
 • Du har ansvaret för att fordonet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden.
 • Om fordonet är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, kan uthyraren debitera dig för rengöring och städning.
 • Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.
 • För fullständiga villkor, se våra fullständiga hyresvillkor.
 • Du måste alltid meddela biluthyraren omgående om något händer med fordonet. I försäkringsfall måste du omedelbart göra skadeanmälan till biluthyraren.
 • Vid stöld är det du som skall polisanmäla detta på den ort där fordonet blev stulen och skicka en kopia av anmälan till uthyraren samt kontakta uthyraren omedelbart.
 • Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än avtalat.
 • Om Ni inte kommit överens om något annat, ska fordonet lämnas på samma plats där du hämtade den och under uthyrarens normala öppettider. Om du lämnar den för sent eller på annan än överenskommen plats, kan uthyraren debitera dig extra hyra och ersättning för hämtning av fordonet.
 • Det är straffbart enligt lag att nyttja fordonet efter hyrestidens utgång.
 • Du har ansvaret för att hyresbeloppet betalas i rätt tid.
 • Du har ansvaret för om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden.
 • Du är skyldig att betala böter, skadestånd etc, som kan drabba uthyraren p g a att du kört vårdslöst, för fort, felparkerat o.s.v. Om Du inte betalar en parkeringsbot, utan det kommer en påminnelse till uthyraren, får du betala en extra administrationsavgift till uthyraren på 400:- per förseelse. Uthyraren har också rätt att häva avtalet om du vansköter fordonet eller kör vårdslöst & att bilen riskerar minska onormalt i värde.
 • Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada som du kan orsaka uthyraren och fordonet.
 • Alla våra hyrbilar är helförsäkrad. Din hyrbil har inte någon försäkring som täcker stöld av last. Om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita fordonets bärgnings- eller räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med de belopp som presenteras i hyresavtalet.
 • Du kan reducera din självrisk (se avtalet) för varje skademoment om du tecknar en s.k. skadekostnadsreducering (SKR). Tänk på att en skada kan ha flera olika självrisker. T.ex. om du krockar med ett annat fordon och det är ditt fel så blir det självrisk för både vagnskada & trafiksjälvrisk. Om du har en skåpbil eller lätt lastbil och kör in i något för att du t.ex. inte haft koll på fordonets höjd så kan det bli upp till 3 självrisker. Vagnskada, trafiksjälvrisk samt höjdledsskada. Detta är inte Hyrbilens regler utan försäkringsbolagens oavsett om det är en hyrbil eller inte. Du måste alltid fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner för att skadekostnadsreduceringen skall gälla.